Založ si blog

Myslíte si, že žijete v právnom štáte 2.? Tak snívajte ďalej. Smutné finále!

V predošlom blogu som vám opísal, ako jednoducho vás môže RVPS-ka pripraviť o vaše milované zvieratá, samozrejme za pomoci inej osoby. Prečítajte si TU.

Celý tento príbeh má ešte dlhé pokračovanie.

Zhruba po 15 dňoch od „zmiznutia“ psov, RVPS v Komárne vydala rozhodnutie o tom, že 4 psy majú byť vrátené pôvodnej majiteľke. Tá teda zavolala do Československého kastračného programu, ktorý je len facebookovou stránkou a podľa webových stránok je spojená so spoločnosťou ZZPZ, s.r.o. – v kontaktoch sa okrem iného odvoláva na ich webovú stránku. Dozvedela sa veľmi nepríjemnú skutočnosť. Napriek tomu, že v rukách mala právoplatné rozhodnutie od RVPS-ky, dostala od pani D.T., ktorá zastupovala Československý kastračný program odpoveď, že môže kľudne ísť aj na súd, už tých psov v živote neuvidí. Nezákonnosti v prípade teda pribúdajú. A táto nezákonnosť zostáva bez povšimnutia orgánov.

Pripravia vás o majetok tak, že ani trestnoprávne za to nebude nikto zodpovedný? Takže pani D.T. sa vyjadrila, že keby si majiteľka pre tých psov prišla, v žiadnom prípade psov vracať nebude a keď je potrebné, tak oni zorganizujú živú reťaz okolo ich objektu a jej psov jej nevrátia.

Vzhľadom k tomu, že bol jeden z týchto psíkov prisľúbený mne, tak sme teda sadli do auta a išli sme začiatkom marca 2020 do Zlatých Moraviec. Asi po hodine čakania prišla pani D.T. a oznámila nám, že kľudne sa môžeme otočiť a ísť domov, pretože psov nám nevydá. V tom čase už prebehla u ochranárov zvierat kontrola z RVPS Nitra, na základe podanej sťažnosti na činnosť tejto ochranárskej spoločnosti. RVPS-ka Nitra napriek tomu, že sa sťažnosť týka nevrátenia psov, vôbec nepreverovala, kde sú psy alebo ako s nimi Československý kastračný program naložil. Do zápisnice napísali, že z dokumentácie zistili, že 2 psi sú ešte umiestnené v karanténnej stanici a 2 psi boli dané na adopciu. RVPS-ka v Komárne vydá rozhodnutie o tom, že psi majú byť vrátené a RVPS Nitra to vôbec nezaujíma.

Keďže psov nám nechceli vrátiť, zavolal som hliadku Polície. Ukázal som im tlačivo, na ktorom bolo napísané, že RVPS Komárno rozhodlo o tom, že psy majú byť vrátené pôvodnej majiteľke. Policajtov však nezaujímalo, čo je napísané v rozhodnutí, ale začali skúmať, za akých okolností boli psy vzaté. Ďalšia nezákonná činnosť. Policajti mali v prvom rade skúmať to, prečo rozhodnutie ktoré som im ukázal, odmieta p. D.T. naplniť? Niekedy sa veľmi silno zamýšľam nad tým, či vôbec tí ľudia v uniformách vedia, či ich vôbec naučili, čo sú ich povinnosti? A čo majú počas svojej práce robiť?

No keďže uniformovaní nám neboli ochotní pomôcť, tak sme šli na obvodné oddelenie polície v Zlatých Moravciach, kde sme podali trestné oznámenie za spreneveru. Vyšetrovateľka vypočula jedinú jednu osobu a poslali nás domov. A potom nastalo dlhé, dlhočizné ticho. Keď sme nevedeli, čo sa vlastne deje, či sa vôbec niečo deje, asi po roku sme navštívili Zlaté Moravce a žiadali sme Políciu o nahliadnutie do spisu. Neviem či náhodou alebo či naschvál, pani vyšetrovateľka tam nebola, ale jej kolegyňa bola poverená, aby nám spis ukázala. Keďže sme boli osoby zúčastnené, mali sme na to právo. A ako osoby zúčastnené, a súčasne poškodené, sme mali právo si urobiť výpisky alebo kópiu zo spisu. To nám však nebolo umožnené. Ďalšie porušenie zákona! Bolo nám povedané, aby sme prišli najbližšie. A keď tu bude pani vyšetrovateľka, ona rozhodne o tom, že aké kópie nám vydá zo spisu.

Zlaté Moravce sú od Komárna vzdialené 85 km. Tak sme sa teda o nejaký čas znova vybrali do Zlatých Moraviec, a nahliadli sme do spisu už v prítomnosti pani vyšetrovateľky. No a čo sme zistili? Pani vyšetrovateľka vydala rozhodnutie o tom, že prípad zastavuje, pretože škoda nedosiahla výšku 266 €. Škodu zistila na základe zle vypracovaného znaleckého posudku, na čo bola upozornená, čo však ignorovala. Rozhodnutie z Ministerstva spravodlivosti SR o tom, že znalecký posudok je nepreskúmateľný, a podľa judikatúry najvyššieho súdu sa takýto znalecký posudok nesmie použiť ako dôkaz v trestnom konaní, sme vyšetrovateľke zaslali 3x! Napriek tomu ani v jednom prípade nebol vložený do spisu.

Ako som už uviedol, pani D.T. nikdy nedostala týchto psov do vlastníctva, ale dostala ich do opatery. O týchto psov sa mala starať, a nie ich darovať alebo predať. Ak tak urobila, mohla sa dopustiť trestného činu sprenevery.

Podali sme v tejto veci niekoľko trestných oznámení. Podali sme trestné oznámenie na samotnú vyšetrovateľku, nakoľko nekonala v zmysle zákona, rok vo veci neurobila žiaden úkon. Podali sme trestné oznámenie samozrejme za prieťahy v konaní a marenie spravodlivosti. Podali sme trestné oznámenie na prokurátorku zo Zlatých Moraviec, ktorá vydávala vyšetrovateľke pokyny. Našimi známymi z moraviec nám bolo pošepkané, že táto pani prokurátorka zvykne kávičkovať spolu s osobou podozrivou zo spáchania sprenevery. Aj toto sme oznámili krajskej prokuratúre a sťažnosť, ktorú sme napísali na pani prokurátorku zo Zlatých Moraviec, Krajská prokuratúra odovzdala samotnej pani prokurátorke na vybavenie. Čiže osoba, na ktorú sme sa sťažovali, mala vybaviť sťažnosť na samú seba. Ďalšia nezákonná činnosť. Už koľkáta?

Nakoniec pani vyšetrovateľka vydala rozhodnutie na základe nariadenia dozorujúcej prokurátorky, v ktorom napísala, že k trestnému činu nedošlo, pretože výška škody nedosiahla 266 €. Podľa nej sa stal iný správny delikt a preto prípad odstupujú RVPS Komárno na ďalšie konanie. Samozrejme nasledovala naša sťažnosť a trestné oznámenie vo veci marenia spravodlivosti a sprenevery, ktorú krajský prokurátor Mandalov  vyhodnotil tak, že je to iné podanie. Trestné oznámenie si jednoducho prekvalifikoval na iné podanie? Pán krajský prokurátor  nám odpísal, že všetko je v najväčšom poriadku, a v danej veci sa už ďalej konať nebude a nielenže sa konať nebude. Ale ani neprijme sťažnosť, ktorá by sa týkala jeho rozhodnutia. Dodám, že cena jedného psa bez PP rovnakej rasy v internetových obchodoch sa v tom čase pohybovala medzi 300-500 eurami. Teda cena jadného psa je viac, ako 266 €!!!

Vykreslil som vám rad nezákonnosti, ktorý skončil rozhodnutím krajského prokurátora „ad absurdum“. Aj krajský prokurátor napísal, že napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo o tom, že znalecký posudok je nepreskúmateľný, to ešte preňho neznamená že nie je dobrý, ignorujúc judikatúru SR. A keďže my sme nepredložili žiadny iný znalecký posudok, tak sa vlastne vychádza z tohto znaleckého posudku, ktorý je nepreskúmateľný.

A tu sa vo mne zrodila veľká otázka. Mohol by nám pán krajský prokurátor vysvetliť to, ako sme mali dať urobiť znalecký posudok na psov, o ktorých nevieme kde sú už 3 roky. O ktorých nemáme žiadne záznamy, ku ktorým máme jediné jedno: máme veterinárne knižky, v ktorých je jeden záznam o očkovaní. Ako vie vyhotoviť znalec znalecký posudok k predmetu, ktorý si nevie pozrieť, ku ktorému nemá relevantné informácie, to nám už krajský prokurátor neprezradil.

Je hrôza pomyslieť, že takýto ľudia rozhodujú o našich osudoch.

No a celý prípad má aj ďalšie pokračovanie. Vzhľadom k tomu, že nebol po úkone vykonanom orgánom štátnej správy vrátený osobný majetok, obrátili sme sa na súd. Ten mal rozhodnúť o tom, že tento majetok (psy) nám má byť vrátený. Žalovaná strana bola tá, ktorá psov zobrala, čiže RVPS Komárno. A tu nasledoval ďalší šok, a zdá sa ďalšia nezákonnosť. Sudkyňa rozhodla tak, že psov si máme žiadať späť od toho, u koho sú. Dnes sa už nečudujem tomuto rozhodnutiu, lebo na súde by mala pracovať dcéra riaditeľa RVPS Komárno, ktorá ako sa zdá, od začiatku prípadu porušuje zákon.

My však nevieme, u koho sú psy. Nemáme žiadne zákonné právo zisťovať to, kde vlastne psy sú. My sme túto informáciu žiadali, aby nám ju RVPS oznámila, keďže psov začipovali, žiadali sme ako majitelia psov to, aby nám boli oznámené čísla transpondérov. Čísla nám odmietli dať, vraj lebo transpondéry zaplatil spolok či združenie na ochranu zvierat a oni si to neželajú.

Ako sa na Slovensku dá dovolať pravdy? Poviem otvorene, NIJAKO!!!!

Slovensko sa stalo mafiánsky štátom, kde zákony neplatia. Teda pre určitých ľudí. Veď nakoniec to vidíte aj so stíhačkami, ktoré protiústave darovali Ukrajine, a nič sa nedeje.

Slovensko potrebuje reformu. Potrebuje revolúciu, ktorá vymetie túto špinu zo svojich stoličiek. Potrebuje revolúciu riadenú Slovákmi, a nie nejakou veľmocou. Vinníci, ktorí rozvrátili právny štát musia byť potrestaní.

Všetko tu popísané viem vydokladovať podaniami a rozhodnutiami.

Opäť je svet na pokraji svetovej vojny – tej poslednej Veľkej vojny?

04.06.2024

Ako osoba čo si pamätá toho viac, spomínam si na začiatok 70-tych rokov, keď svet žil dobu studenej vojny. Tej studenej vojny, ktorá prebiehala medzi západným a východným svetom. Medzi kapitalizmom a socializmom. Pamätám sa, ako sme sa s obavou pozerali k nebu, na ktorom sa kedy-tedy objavilo nejaké lietadlo. Lietadlá tých čias boli pomerne hlučné, nebolo ich veľa, preto [...]

Sme na ceste do pekla?

06.04.2024

Nie, nie sme! Ja si myslím, že nie sme na ceste do pekla. Vidím to tak, že Európsku úniu donútilo USA a Anglicko prejsť otvorenou bránou do pekla. Teda my v tom pekle už sme. Brusel, ktorý v tom aktívne asistoval za účasti mnohých národných politikov sa však teší a presviedčajú nás o tom, ako je tu dobre, veď je príjemne teplo. Už cítiť zápach síry, a my už len [...]

Človek, čo si to spravil!

20.12.2023

V apríli 2020 som publikoval niekoľko myšlienok. S odstupom času, s blížiacim sa najväčším sviatkom, myšlienky sú stále aktuálne. Veľký Muhammad Ali povedal: „Boha nezaujíma nakoľko si bohatý. Zaujíma ho, koľkým ľuďom si nezištne pomohol.“ Spomalil som, takmer som zastavil. Zrazu premýšľam nad mnohými vecami, samozrejme aj nad zmyslom života, nad tým, čo tu [...]

Donald Trump

Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

21.07.2024 22:24

Republikáni volajú aj po rezignácii z prezidentské­ho postu.

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 22:42

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.

dartkn

Hľadanie pravdy je náročné. Ale oplatí sa.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 81287x
Priemerná čítanosť článkov: 3251x

Autor blogu

Kategórie