Založ si blog

Myslíte si, že žijete v právnom štáte? Tak snívajte ďalej.

Zjavne úplne triviálny prípad, a predsa sa ho nepodarilo v priebehu 3 rokov ukončiť. Ale zato brachiálnym zložkám a štátu sa podarilo niekoľkokrát porušiť zákon.

Pred 3 rokmi došlo k tomu, že oznamovateľ z Liptovského Mikuláša oznámil komárňanskej veterinárnej správe, že v Komárne sa nachádza „množiareň“ psov, alebo ako to už oni svojim žargónom nazývajú, lebo zákon tento pojem nepozná. Lebo kde už sú 4 psy, to je pre niekoho množiareň. Z Liptovského Mikuláša poslali dokonca aj fotky z „množiarne“. Je pre mňa záhadou, ako vedel niekto z Liptovského Mikuláša legálne urobiť fotky z uzamknutého objektu, do ktorého mali vstup len 3 osoby? A je záhadou aj to, prečo ich neposlal niekto priamo z Komárna – možno aby sa nezistilo, čo za organizovaný zločin sa tu chystá. Objekt uzatvorený, uzamknutý, oplotený. Oznámenie prišlo v sobotu regionálnemu úradu veterinárnej správy v Komárne, ktoré v pondelok ráno poverilo doktora Dudáša vykonaním kontroly v tejto „množiarni“. Doktor Dudáš ráno prišiel na miesto, a keďže sa jednalo o chatu v chatovej oblasti a zistil na mieste, že tam nie je žiadny majiteľ, tak odišiel. Vrátil sa späť na veterinárnu správu a pravdepodobne sa poradil so svojím nadriadeným, čo má teraz robiť. Potom údajne zavolal na políciu, aby im polícia poskytla asistenciu. Asi zhodou okolností – čomu ja neverím, v čase pred požiadaním o asistenciu, policajtka ktorá v ten deň slúžila v hliadke, volala do Zlatých Moraviec do tamojšieho útulku, aby si prišli do Komárna pre psov. Niekedy pred obedom sa na mieste pri tejto chate teda všetci zišli: kontrolóri veterinárnej služby, hliadka obvodného oddelenia polície, no a pracovníci Československého kastračného programu, ktorí prišli zo Zlatých Moraviec. Mimochodom, Zlaté Moravce sú viac ako 80 km vzdialené od Komárna, a v Komárne alebo v jeho bezprostrednom okolí máme 5 útulkov, kde bolo možné psov umiestniť. Podotýkam, keď veterinárna správa zadrží akékoľvek zvieratá, má presne určený postup a zvieratá sa majú umiestniť vo Veľkom Krtíši, kde je štátna karanténna stanica.

Pracovníci veterinárnej správy spolu aj s pracovníkmi československého kastračného programu teda vnikli do objektu. Dodnes je sporné, že či si otvor na plote urobili sami, alebo tento otvor pre nich už predošlú noc pripravil páchateľ, ktorý vyhotovil fotografie z tohto objektu. Úradníci vnikli teda cez tento otvor do objektu, teda do dvora objektu, lebo samotná budova ktorá tu stojí bola uzamknutá. A aby sa do nej dostali, museli prekonať prekážku, zamknuté dvere. V policajných zápisniciach sme našli zaujímavé veci. Prítomní povedali, „vnikli sme do objektu, pretože sme počuli zvnútra štekať psov. A preto sme mali obavy o ich život“. Vážení. Ja som ešte nevidel psa ktorý by mňaukal alebo krochkal, čo preboha tí psi mali robiť? Keď príde neznáma osoba k objektu, v ktorom sa nachádzajú psy, spravidla psy začnú štekať. Takmer vždy je to tak.

Veľmi zaujímavá okolnosť v celom prípade je, že napriek tomu, že bola verejne známa osoba, ktorá je vlastníkom tejto nehnuteľnosti, napriek tomu túto osobu na domovú prehliadku neprizvali – doktor Dudáš na to mal celý pondelok doobeda, aby majiteľku vyrozumel. Pracovník veterinárnej služby doktor Dudáš sa vyjadril, vraj „kvôli tomu, aby bola zachovaná objektívnosť“. To, že zákon hovorí jednoznačne, že v týchto prípadoch má byť počas domovej prehliadky prítomný majiteľ, respektíve aj nezúčastnená osoba však nikoho nezaujíma – ani políciu, ani prokuratúru. Bola teda vykonaná určitá forma domovej prehliadky, ale to jednoducho pracovníci RVPS Komárno, aj polícia odignorovali. Ani sa tomu nečudujem. Policajná hliadka sedela vonku v aute a do objektu nevchádzala, pretože im bolo asi jasné, že tu sa všetko nekoná tak, ako to predpisuje zákon.

Skupina teda vnikla dnu a tu našli presne „zinscenované miesto činu“. Zo štyroch psov sa niekomu podarilo tri nahrať do jednej malej voliery, kde ich dotyčný alebo dotyčná zamkla, to ešte nevieme, že či to bola žena či muž. Vodou, ktorá sa nachádzala vo výške zhruba 1,5 metra v plastových fľašiach týchto psíkov polial, a granule, ktoré sa nachádzali takisto na polici vo výške najmenej 1,5 metra, týchto psov posypal. Štvrtého psíka sa nepodarilo nahnať do voliery, pretože bol tak bojazlivý, že pred možným páchateľom, ktorý túto inscenáciu v objekte pripravil, jednoducho ušiel. Páchateľ strhol aj elektrické vedenie, ktoré bolo vo výške cca 1,75 m a úplne zdemoloval elektrický ohrievač – toto by psy určite nedokázali. Teda pri príchode kontroly veterinárnej správy a pracovníkov Československého kastračného programu našli perfektne zinscenované miesto. Psy v nevyhovujúcich priestoroch, znašne špinaví, keďže boli zavretí celú noc v malej voliére. Nachádzali sa tam aj výkaly, nachádzal sa tam aj moč, ale samozrejme nachádzala sa tam voda, ktorou boli psy poliate a keďže sa jednalo o pudlíkov, ktorí majú dlhšiu srsť a tie granule sa im do srsti nalepili, vyzerali skutočne zúbožene.

A tu mi nedá sa opýtať: snáď si niekto nemyslí, že majiteľka si poleje psov vodou a posype granulami? A strhne si elektrické vedenie a zničí elektrický ohrievač? Prečo by to asi robila?

Pracovník veterinárnej správy doktor Dudáš teda rozhodol, že tieto podmienky pre chov nevyhovujú a psov nechal odviesť do Zlatých Moraviec. Z celej udalosti vyhotovil zápisnicu. Pracovníci Československého kastračného programu však pri prevzatí nič nepodpísali. Psov im odovzdal doktor Dudáš len tak na dobré slovo – teda úplne zákonne?! Neunúval sa však napriek tomu, že to zákon predpisuje, aby neodkladne informoval majiteľa, že mu vnikli do jeho objektu. Neunúval sa, aby to urobil, čiže došlo k ďalšiemu porušeniu zákona.

V ďalšom policajtka z policajnej hliadky, ktorá volala do Zlatých Moraviec, aktívne zariadila, aby psov vzali k veterinárnej lekárke, ku ktorej aj sama nosí psa, na vyšetrenie. Táto veterinárna lekárka akosi pozabudla, že psov ktorých k nej priniesli, sama očkovala. Zistila dokonca diagnózu, ktorá sa u psov prejaví až od určitého veku, ktorý ale dva psy ešte nedosiahli.

Keď majiteľka prišla v priebehu dňa pozrieť svojich psíkov do záhradnej chatky, či sú v poriadku, dať im najesť a napiť, našla prázdny objekt. Preto ešte v ten deň išla a podala trestné oznámenie, nakoľko mala podozrenie, že psi boli ukradnutí. Trestné oznámenie bolo podané na obvodnom oddelení policajného zboru v Komárne. Toto sa stalo všetko v pondelok.

Až v stredu sa majiteľka psov dozvedela, čo sa vlastne udialo. Išla teda na veterinárnu správu. Tu jej doktor Dudáš oznámil, k čomu došlo. Neodkladne po 3 dňoch!!! Neodkladne znamená okamžite ako je to možné. Pýtam sa, prečo nebola majiteľka psov prizvaná k úkonu domovej prehliadky? Prečo nebola včas vyrozumená? Keďže jej nebolo umožnené byť prítomnej na zásadnom úkone, čo je jej zákonom dané právo, ďalšie úkony sa považujú za nezákonné. To však nikoho nezaujímalo! A nezaujíma dodnes!

No a samozrejme teraz začalo vyšetrovanie, či tí psi boli ukradnutí, neboli ukradnutí, k čomu došlo, k čomu nedošlo. Zaujímavé sú teda ale aj ďalšie skutočnosti. Bezprostredne po tomto odňatí psov došlo k masívnemu útoku prostredníctvom sociálnych sietí na syna majiteľky týchto psov. Útoky boli veľmi, veľmi škaredé, nepríjemné, nie jeden človek sa tam vyhrážal, že syna majiteľky treba zabiť. Vyhrážali sa nielen že treba zabiť, ale určití ľudia tam písali, že oni ho konkrétne zabijú. Vtedy som sa do prípadu namontoval ja, a na týchto páchateľov, ktorí na sociálnej sieti robili túto nezákonnú činnosť, bolo podané trestné oznámenie. Tu sa zrodil ukážkový prípad, keď polícia nekonala v zmysle zákona. Trestné oznámenie bolo ukončené s tým, že v skutočnosti k ničomu nedošlo, lebo k žiadnemu reálnemu útoku na syna majiteľky psov nedošlo. Flagrantné nekonanie polície, kde sa možný páchateľ vyjadrí o tom, že niečo vykoná, vyhráža sa zabitím, ale polícia nekoná. Vyhrážali sa maloletej osobe, ktorá je zákonom špeciálne chránená a polícia v Komárne nekonala. Prípad bol uzavretý, že k ničomu nedošlo. Komárno štát v štáte.

Vyšetrovanie krádeže v Komárne bolo nakoniec ukončené s tým, že nakoľko škoda vyčíslená znalcom neprevyšuje 266 €, preto sa nejedná o trestný čin. Znalec totiž vypočítal, že jeden pudlík má cenu 20 €!!! Na internete sa v tom čase bežne predávali pudlíci bez papierov za 400-600 €. Ako znalec určil cenu psov, keď ich ani len nevidel? Na základe lekárskych správ, ktoré boli vyhotovené veterinárnou lekárkou v Komárne. Ale či v nich bola napísaná pravda, to už sa asi nedozvieme. Znalecký posudok bol napadnutý, a Ministerstvo spravodlivosti ho preskúmalo. Záver bol úplne jednoznačný: znalec konal úmyselne, a vyhotovil znalecký posudok, ktorý je nepreskúmateľný. Za to mu bola daná pokuta. Políciu, a ani prokurátorov ako ľudí poverených dodržiavaním zákona však táto skutočnosť necháva chladnými, a na znalecký posudok, ktorý nebol vyhotovený v zmysle zákona hľadia ako na „dobrý“ znalecký posudok!

Celý prípad má ešte veľmi dlhé pokračovanie. A ani po 3 rokoch nie je uzatvorený. Pokračovanie však najbližšie.
Všetko je podložené policajnými zápisnicami, výsluchmi a rozhodnutiami RVPS Komárno. Len dodám, že pred 2 rokmi som o tomto písal blog – a ten mi bol zmazaný. Asi som sa pošprtal v osom hniezde? Alebo písať o kšeftároch so psami je nežiadúce?

Opäť je svet na pokraji svetovej vojny – tej poslednej Veľkej vojny?

04.06.2024

Ako osoba čo si pamätá toho viac, spomínam si na začiatok 70-tych rokov, keď svet žil dobu studenej vojny. Tej studenej vojny, ktorá prebiehala medzi západným a východným svetom. Medzi kapitalizmom a socializmom. Pamätám sa, ako sme sa s obavou pozerali k nebu, na ktorom sa kedy-tedy objavilo nejaké lietadlo. Lietadlá tých čias boli pomerne hlučné, nebolo ich veľa, preto [...]

Sme na ceste do pekla?

06.04.2024

Nie, nie sme! Ja si myslím, že nie sme na ceste do pekla. Vidím to tak, že Európsku úniu donútilo USA a Anglicko prejsť otvorenou bránou do pekla. Teda my v tom pekle už sme. Brusel, ktorý v tom aktívne asistoval za účasti mnohých národných politikov sa však teší a presviedčajú nás o tom, ako je tu dobre, veď je príjemne teplo. Už cítiť zápach síry, a my už len [...]

Človek, čo si to spravil!

20.12.2023

V apríli 2020 som publikoval niekoľko myšlienok. S odstupom času, s blížiacim sa najväčším sviatkom, myšlienky sú stále aktuálne. Veľký Muhammad Ali povedal: „Boha nezaujíma nakoľko si bohatý. Zaujíma ho, koľkým ľuďom si nezištne pomohol.“ Spomalil som, takmer som zastavil. Zrazu premýšľam nad mnohými vecami, samozrejme aj nad zmyslom života, nad tým, čo tu [...]

Donald Trump

Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

21.07.2024 22:24

Republikáni volajú aj po rezignácii z prezidentské­ho postu.

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 22:42

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.

dartkn

Hľadanie pravdy je náročné. Ale oplatí sa.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 81295x
Priemerná čítanosť článkov: 3252x

Autor blogu

Kategórie