Založ si blog

Neplatná exekúcia za smeti – part 2. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.

V predošlom blogu som opísal strasti Adama domôcť sa pravdy vo veci exekútorom protiprávne vymáhaného poplatku za smeti.

Výška poplatku za smeti stanovená mestom Komárno na rok 2019 a jednu osobu je 27 €, v roku 2012 to bolo 18 €. Že samospráva bojuje za tieto peniaze je prirodzené, veď jej to predpisuje zákon, ale Adam (mimochodom právny samouk) presvedčený o svojej pravde zviedol skutočne náročný boj. Aby sa domohol dodržania zákona, napísal najmenej 20 podaní, žiadostí, odvolaní. Mestu, súdu, a finančnému riaditeľstvu.

A teraz trocha počítajme: mesto bojuje o 18 €. 20 doporučených dopisov zaslaných Adamom po 1,50 € = 30 €. Najmenej 5 doporučených zásielok z mesta Adamovi po 1,50 € = 7,50 €. To je spolu 37,50 €. Zapamätajme si toto číslo, budeme ho potrebovať.

Nakoľko mesto dalo neplatičov na vymáhanie exekútorovi, ten zahájil exekúciu a potom vyrozumel „dlžníka“. Adamovi zablokoval všetkých 5 účtov. Poplatok za blokovaný účet platí majiteľ účtu a rovná sa 10 € na mesiac. Tak pokračujme vo výpočtoch: 5 účtov na 7 mesiacov je celých 350 €. Zapamätajme si aj toto číslo, budeme ho potrebovať.

Adam po verdikte hlavného kontrolóra mesta, citujem: „Mesto Komárno ako správca poplatku v dôsledku nezákonného rozhodnutia o žiadosti Adama XXXXX, bytom XXXXXXXX, 945 01 Komárno, týkajúceho sa miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2012 vymáhaného exekúciou, spôsobil škodu, neadekvátne náklady sťažovateľovi, ktoré môžu byť právom vymáhané.“ požiadal mesto Komárno o náhradu škody. V máji 2018 dostáva z mesta oznámenie, kde je napísané:
„Týmto vám oznamujeme, že Vašu žiadosť berieme na vedomie a bude prejednaná v súlade so zákonom č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

V zmysle citovaného zákona malo mesto 6 mesiacov na vysporiadanie škody spôsobenej Adamovi. Nakoľko sa tak nestalo, Adam bol nútený požiadať zaplatenie jemu spôsobenej škody, ktorú vyčíslil na 396,50 €, súdnym rozhodnutím. Pamätáte si? 37,50 + 350 + drobné výdaje = 396,50 €. A aby bol celý prípad zaujímavejší, mesto zapojilo v tomto momente do prípadu externú právnu kanceláriu. Viete koľko je mesačný paušál takejto kancelárie? Len 1920 €. Do prípadu, kde Finančné riaditeľstvo SR ako aj hlavný kontrolór mesta konštatovali, že v práve je Adam.

Dnes teda prebieha súdne konanie, ktoré rozhodne, či prináleží Adamovi odškodné. Ak áno, mesto zaplatí odškodné Adamovi, súdne trovy a paušál právnej kancelárii. Tento príbeh začal tým, že Adam mal mestu zaplatiť 18 €. Neoprávnene. Lebo úradníci niečo nedodržali. Lebo úradníci ignorovali rozhodnutia druhostupňového orgánu (ktoré sú pre mesto záväzné). Lebo úradníci ignorovali rozhodnutie hlavného kontrolóra. Lebo úradníci sú arogantní. Lebo ani primátor nebral do úvahy rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, ani rozhodnutie hlavného kontrolóra. Mestu tak pravdepodobne vznikne škoda niekoľko sto eur plus týchto 18 €, o ktoré mesto od začiatku tak bojuje. Nie sú to peniaze úradníkov, sú to peniaze mesta, teda naše. Ak vezmeme do úvahy, že takýchto prípadov môžu byť stovky, len ľudia nemajú potrebné právne vedomie, nemajú chuť bojovať s arogantným vedením mesta, tak škoda spôsobená úradníkmi je pekne vysoká.

Finále:

Nakoľko zákon predpisuje, že nadriadený je povinný určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, a na túto skutočnosť upozornil aj hlavný kontrolór mesta, Adam sa v zmysle zákona 211/2000 Z.z. dotazoval na meno osoby, ktorá jemu spôsobila škodu a problémy. V jednom liste dostal odpoveď, že „konkrétna osoba zodpovedná za zistené nedostatky nebola určená“. V inom rozhodnutí mesto píše: „Pokiaľ ide o rozsah sprístupnených informácií, mesto Komárno ako povinná osoba, sprístupnila žiadané informácie v rozsahu, v akom ich mala k dispozícii. To že žiadateľ nie je spokojný s obsahom sprístupnených informácií v rozsahu v akom mu boli sprístupnené, ešte neodôvodňuje, aby mesto vytváralo ďalšie, resp. iné informácie k spokojnosti žiadateľa.“ Čiže inými slovami nikto na meste nezisťoval a neurčil zodpovednú osobu, ktorá spôsobila občanovi škodu. Napriek tomu, že to zákon predpisuje. Napriek tomu, že na to upozornil hlavný kontrolór mesta. Napriek tomu, že Adam jednal na úrade vždy s jedinou osobou – vedúcou oddelenia daní, a preto pomenovanie vinníka by asi nemal byť problém. Adam predsa nežiada, aby mesto vytváralo informácie, ako sa opäť nejaký úradník bráni, ale žiada aby si splnilo zákonom predpísanú povinnosť.
Po tomto všetkom zostáva len konštatovať, že dodržiavanie zákona na mestskom úrade v Komárne je pre niektorých neznámy pojem. A to sa netýka len opísaného prípadu. Zdá sa, že niekto si porekadlo už mŕtveho pána poslanca NR SR z východu vzal za svoje: „Vyhraj voľby, a môžeš všetko!“.

Záver:

Denne sa stretám s tým, že sa inštitúcie pokúšajú „okabátiť“ človeka. Napríklad poisťovňa Vám odmietne zaplatiť, na čo máte nárok. Koľko ľudí urobí to, že ich zažaluje a domôže sa svojich práv? Možno 5%. Čistý zisk = 95%. To je výborný pomer. Človek si povie: ja mám bojovať s poisťovňou, ktorá má peniaze, má právnikov? Podobne je to aj s úradmi. Moja ale aj Adamova skúsenosť je, že bojovať za svoju pravdu MUSÍME! Koľko je tých, čo pretrpia toto protizákonné arogantné konanie úradov, lebo nemajú odvahu otvoriť svoje ústa, napísať sťažnosť, alebo na to nemajú potrebné vedomosti či financie?

Zarážajúci je však prístup, ktorí som opísal. Zarážajúca je arogancia moci, ktorá nás má zastupovať. Zarážajúce je, že aj napriek rozhodnutiu o pravde Adama, sa zástupca moci rozhodne pokračovať v šikane občana. A čo je najviac zarážajúce, že nikto nehľadá vinníka.

Preto bojujte!

Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať!

Človek, čo si to spravil!

20.12.2023

V apríli 2020 som publikoval niekoľko myšlienok. S odstupom času, s blížiacim sa najväčším sviatkom, myšlienky sú stále aktuálne. Veľký Muhammad Ali povedal: „Boha nezaujíma nakoľko si bohatý. Zaujíma ho, koľkým ľuďom si nezištne pomohol.“ Spomalil som, takmer som zastavil. Zrazu premýšľam nad mnohými vecami, samozrejme aj nad zmyslom života, nad tým, čo tu [...]

Kto mieša karty, a kto ich rozdáva

18.12.2023

Nestačím sa čudovať, ako dokázala západná propagandistická mašinéria zblbnúť národ. Rozmýšľanie ľudí je nepochopiteľné, neľudské, a čudné. Dvojaký meter sa stal tak prirodzený, ako to, že dýchame vzduch. Pozrime sa trocha do budúcnosti, na míľniky, ktoré si mnohí pamätajú. Rok 1988-89. Nežná revolúcia. Prebehlo vyšetrovanie udalostí „sametovej [...]

Kto je vinný?

15.12.2023

Otázka, ktorá bude v januári často položená pri kontrole dokladov vodičov. Ako občan snažiaci sa dodržiavať zákony a predpisy, a hrdý držiteľ „ružového vodičáku“, navštívil som pred rokom oddelenie výroby dokladov ministerstva vnútra. Vedel som, že čochvíľa príde čas na výmenu môjho vodičského preukazu, vyrobeného v roku 1993. [...]

Julija Navaľná

Navaľná: EÚ musí byť inovatívna, aby porazila Putina, prestaňte byť nudní. Musí zaplatiť za svoje činy

28.02.2024 12:53

Putin musí zaplatiť za to, čo urobil Rusku a susednej Ukrajine a aj za vraždu opozičného politika, povedala Navaľná.

Matúš Medvec

Vláda vymenila šéfa ÚPV. Medveca strieda advokát, ktorý asistoval Vážnemu

28.02.2024 12:48

Ako v reakcii na svoje odvolanie uviedol samotný Matúš Medvec, vláda ho odvolala bez udania dôvodu.

Tiraspol, socha Lenina, Podnestersko

Pripojí sa Podnestersko k Rusku? Po takmer 20 rokoch sa mimoriadne zišiel parlament

28.02.2024 12:44

Najvyššia rada účel svojho zasadnutia nekonkretizovala. Opozícia tvrdí, že poslanci požiadajú o pripojenie Podnesterska k Rusku.

najvyšší súd

Zastrašovali, vydierali, vraždili. Súrodencom Krátkym zrušil najvyšší súd doživotné tresty

28.02.2024 12:33

Dôvodom je podľa predsedu senátu Martina Bargela to, že bola porušená ich prezumpcia neviny.

dartkn

Hľadanie pravdy je náročné. Ale oplatí sa.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 73232x
Priemerná čítanosť článkov: 3184x

Autor blogu

Kategórie